عضویت در باشگاه اولین قدم برای رسیدن به اهدافتان می باشد. با خریداری پکیج عضویت شما قادر به استفاده از امکانات باشگاه به صورت اعتباری و یا نامحدود خواهید شد.

با خرید پکیج اعتباری شما می توانید در ساعات مختلف با ورودی هایی با مبالغ متفاوت که از اعتبار شما کسر می شود به تمرین پرداخته، از امکانات بوفه، آرایشگاه ، ماساژ و غیره بهره مند شوید. همچنین با دسترسی به تاریخچه حساب خود از فعالیت های انجام شده مطلع گردید.

پکیج های نامحدود باشگاه امکان تمرین و استفاده از باشگاه را بدون توجه به نرخ های ورودی باشگاه برای دارندگان آن مهیا می سازد و در قالب نامحدود 3 ماهه ، 6 ماهه و یکساله ارائه می گردد.

لیست پکیج ها :

پکیج
تک جلسه
اعتباری ۶۰ روزه
محدود ۲۴ جلسه ای ۳ ماهه
محدود ۴۸ جلسه ای ۶ ماهه
محدود ۷۲ جلسه ای ۶ ماهه
محدود ۹۶ جلسه ای یکساله
نامحدود ۱ ماهه
نامحدود ۳ ماهه
نامحدود ۶ ماهه
نامحدود یکساله
کمد VIP
۳ ماهه
۶ ماهه
یکساله